מתן פרשנות לנושא היצירה על בסיס חקר ולימוד הקונטקסט התרבותי וההיסטורי שבו היא נוצרה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי