תחום הלימוד העוסק בחקר המרכיבים החזותיים מבחינת תיאורם הפיזי ומשמעויותיהם. ההיסטוריון לאמנות ארווין פנובסקי הבחין בין פעולת הזהוי של מרכיבי התמונות ונושאיהן שאותה הגדיר איקונוגרפיה, ובין הפרשנות וזיהוי המשמעויות שלהן – איקונולוגיה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי