מידה השווה לשניים וחצי ס"מ, משמשת בעיקר למדידת גודל מסכים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי