דבר דפוס נוסף, מעבר לפריט המרכזי, המוכנס למעטפה או קופסה הנשלחת בדואר.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי