שימוש בטכנולוגיות אינטרנט למטרת יצירת רשת פנים אירגונית.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי