מילה המציינת תקשורת דו סיטרית.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי