בהפקת חוברת או ספר, אשר מיועדים לכריכה מסוג מסוים, ממוקמים דפי המוצר הסופי על פני שטח הגיליון בצורה המאפשרת יותר מאוחר את כירכתם לפי הסדר. סידור העמודים על פני הגיליון נקרא אימפוזיציה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי