דוגמת הדפסה אחרונה לפני הדפסה לצורך הערכת צבעוניות. קיימת סטייה של עד 10% בין הצבעוניות באייריס לצבעוניות ההדפסה הסופית. הסטייה משתנית בהתאם לסוג הנייר.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי