ידיעה בעלת ערך חדשותי כלשהו שמתפרסמת באחד או כמה מאמצעי התקשורת השונים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי