אלמנטים לא זהים אך הקומפוזיציה יוצרת הרמוניה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי