מצב בו מכלול המשאבים שווה למכלול הצריכה של כלל האורגניזמים בבית הגידול.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי