דרך לשרטוט גופים תלת ממדיים על פני מישור דו ממדי,באופן המאפשר מדידה

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי