המרחב בחומר מודפס שהחומר הגרפי מוגבל אליו.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי