האזור המקיף את הצדדים הפתוחים של המתקן המתנפח.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי