דפוס, אות שנוטה ימינה. אם היא נוטה שמאלה, היא נקראת "הטייה הפוכה".

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי