ציוד, אביזרים ועזרי לימוד העושים שימוש משולב בקול ותמונות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי