את המונח טבע לראשונה בשנת 1912 המשורר הצרפתי גיום אפולינר בשנת 1912 על מנת לתאר סוג של אמנות מופשטת בעלת זיקה לקוביזם אך בגרסה לירית פיוטית (מכאן השימוש בשמו של אורפיאוס, המשורר מן המיתולוגיה היוונית). אפולינר אפיין את האורפיזם כאמנות המנסה ליצור מציאות עצמאית, והתכוון במיוחד ליצירתו של הצייר רוברט דלוני. דלוני עצמו השתמש במונח ליצירתו, והוסיף כי כוונתו לאמנות מופשטת (או מופשטת בחלקה) המתחקה בציור אחר תנועת האור, ובכך יצר זיקה לאימפרסיוניזם.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי