באמנות – ציור וצילום מערביים העוסקים בנושאים השאובים מן המזרח. האוריינטליזם באמנות היה נפוץ בעיקר במאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים. בתקופה זו ערכו יוצרים אירופים (לדוגמה,דלקרוא ומטיס). מסעות לקולוניות אירופיות במזרח הקרוב ובצפון אפריקה, ובעבודותיהם הציגו בעיניים מערביות את קסמי המזרח: נופים אקזוטיים, נשים בהרמון, נשים בבתי המרחץ, רחובות הקסבה ועוד. בספר "אוריינטליזם" יוצא אדוארד סעיד נגד אמנים אלה, וטוען כי התייחסו אל סימנים שטחיים וסטריאוטיפיים, השליכו דמיונות ופנטזיות האסורים בתרבות האירופית על מה שכונה בפיהם "תרבות המזרח", ובסופו של דבר ציירו תמונה מוטית ומעוותת.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי