צמד מונחים בעלי משמעויות מנוגדות, העומדים בכפיפה אחת שיש לה משמעות, למרות שאינה הגיונית. לדוגמא: כאב מתוק

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי