בגדים הנושאים תג של מעצב אופנה אך מיוצרים על פי מידות גוף סטנדרטיות ולא על פי מידות הלקוח.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי