המרחק בין מפלס הרצפה לגובה התחתון של החלון (אינו קיים בדלת)

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי