Oldenburg, Claes. אמן אמריקאי, יליד 1929.

יחד עם חבריו לקבוצת הפופ ארט מתח ביקורת על חברת השפע הבזבזנית והאלימה הסוגדת לחפצים.מושאי החקירה שלו בשנות החמישים והשישים היו הבית, הרחוב, החנויות, חפצים בני זמננו. אולדנברג פעל גם בתחום הארכיטקטורה ואמנות סביבתית, תוך שהוא מעניק קנה מידה מונומנטאלי לחפצי יומיום. (לדוגמה  אטב כביסה).

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי