מיוונית – לא מקום. תכנית דמיונית לתיקון חיי החברה או המשטר. הפילוסוף האנגלי בן המאה השש-עשרה תומס מור פרסם ספר בשם אוטופיה ובו תיאר ארץ בדיונית המתנהלת במשטר חברתי אידאלי. במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה ובראשית המאה העשרים הציעו אדריכלים ומעצבים תכניות לבניינים ולערים שלמות שיש בהם מאפיינים אוטופיים: ויליאם מוריס, הווארד אבנעזר (Ebenezer) בתכניתו ל"עיר גנים"; אנטוניו סנט אליה, האדריכל הפוטוריסט, בתוכניתו ל"עיר החדשה"; ברונו טאוט באדריכלות הזכוכית האקספרסיוניסטית. בשנות השישים והשבעים יזמו קבוצות רדיקליות של מעצבים פרוייקטים אוטופיים כמו "עיר ללא הפסקה" של קבוצת ארכיזום.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי