מצרפתית, הפירוש המילולי הוא: "החלוץ לפני המחנה". המונח הוטבע במאה התשע-עשרה על מנת לאפיין אמנים או יצירות אמנות שחרגו ממוסכמות האמנות האקדמית של תקופתם במישור הטכני או הרעיוני, והקדימו את זמנם. כך למשל הציירים האימפרסיוניסטים ואחריהם, במאה העשרים, קבוצות כמו האקספרסיוניזם, הפוביזם, הקוביסטים והזרמים שהתפתחו לאחר מכן. המודרניזם דגל ברעיון האוונגרד ככוח מניע לשינוי טעם הבורגנות.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי