המרחק בין מפלס הרצפה לגובה העליון של החלון או הדלת.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי