מושתתת על הקטנה של צריכת האנרגיה, שימור השטח הפתוח, שמירה על מאזן המים, הקטנה של ייצור הפסולת, מניעת זיהום אוויר ומים.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי