איגוד המאחד בתוכו את כל העיתונאים המקצועיים בארץ אשר פועלים לפי הקוד האתי המוכתב בו כבר מעל ל-70 שנה.

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי