איגוד המאחד בתוכו את כל הסטייליסטים המקצועיים בארץ אשר פועלים לפי הקוד האתי המוכתב בו .

חזרה לעמוד מילון המונחים הראשי