אתר קונספט שייך לקונספט המכללה לעיצוב בע"מ (להלן:"המכללה").האתר מציע לגולשיו מגוון שירותים, מידע בתחום העיצוב וכן מידע על לימודי עיצוב במגוון תחומים. גולש אשר בוחר לעשות שימוש באת מכללת קונספט מתחייב שלא לבצע פעולה כשלהי העתידה לפגוע באתר, בתוכנו או בגולשיו האחרים. תנאים אלה תקפים לגבי כל גולש אשר עושה שימוש בתכני האתר דרך כל מחשב או כל אמצעי תקשורתי אחר, בין באמצעות האינטרנט ובין בכל אמצעי תקשורת שונה.

שליחת פרטים אישיים

אתר מכללת קונספט מפעיל מערכת של שליחת פניות (לידים) מצד גולשים המתעניינים בשירותי המכללה, הדבר נעשה במטרה לקשר בין מכללת קונספט לבין תלמידים פוטנציאלים אשר מתעניינים בקבלת מידע ישירות מהמכללה עבור הנושאים הרלוונטיים עבורם. עם השארת פרטיך באתר הינך מצהיר כי שליחת הפרטים נעשתה על פי רצונך האישי ועל אחריותך האישית בלבד. המכללה והנהלתה מתחייבים שלא למסור את פרטיך האישיים לצד שלישי כלשהו. השארת פרטיך האישיים כגון מספר הטלפון האישי או כתובת הדואר האלקטרוני שלך באתר ו/או טלפונית על ידי נציג השירות, מהווה הסכמה לקבלת חומר פרסומי מסוגים שונים ממכללת קונספט.

הסרת פרטים מרשימת התפוצה

באפשרותך להסיר את כתובת הדוא"ל שלך וכן את מספר הטלפון מקבלת דיוורי פרסומות ממכלת קונספט.

בקשת ההסרה תכנס לתוקפה בתוך פרק זמן סביר ממועד הזנתה ותחסום אך ורק את כתובת המייל שהוזנה מקבלת דבר פרסומת של מכללת קונספט.

אחריות משפטית באשר לזכויות יוצרים

כלל התכנים והמידע באתר קונספט הינם תכנים אשר נמצאים בבעלותה הבלעדית של המכללה, כל שימוש בתכני המכללה מעבר לשימוש סביר והוגן בהתאם לקבוע בחוק יהיה באישור הנהלת המכללה, ועל ידיה בלבד. למותר לציין כי כל שימוש בתוכן המפורסם באתר מכללת קונספט יהיה לשימושים פרטיים בלבד, כל פרסום של תכני האתר בצורה אשר תביא להפרה של זכויות היוצרים או לפגיעה בערכו של התוכן אסורה בהחלט.

שמירת פרטיות הגולש

עם השארת פרטייך האישיים או הרשמתך לאתר, הנך מתחייב בזאת כי הינך מוסר פרטים נכונים ומדויקים. כל מסירה של פרטים כוזבים או פרטיו של אדם אחר הנה הפרה של תנאי השימוש, וכמו כן אין הנהלת האתר תישא בכל אחריות כלפי אותו צד שלישי שפרטיו נרשמו שלא לצורך. יש לציין כי בעת מסירה של פרטים כוזבים הנך מקבל דבר במרמה, ועל כן הינך מסכים מראש לפצות את הנהלת האתר בכל סכום שתידרש בגין אותו שימוש כוזב.

שימוש בפרטי הגולש

מטעמים של שיפור יעילותו של האתר ותחזוקתו השוטפת, ייאסף מידע רלוונטי אודות הגולשים לצרכים סטטיסטיים ולצרכי הגנה על הפורטל וגולשיו, תיקון ליקויים טכניים ובחינת ביצועי המערכת. איסוף זה ייעשה באמצעות איסוף שוטף של ההקלקות. השארת פרטים באתר על ידי הגולש, מהווה הסכמה לקבלת תכנים פירסומיים מעת לעת מהנהלת האתר ו/או מכללת קונספט באמצעות דיוור או בכל אמצעי אחר בתחום בו התעניין או בתחומי עניין משיקים.

אחריות הנהלת ההמכללה

אתר המכללה לא יישא בשום דרך באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג, ככל שכן לא תישא הנהלת המכללה באחריות לשינויים שנעשו בחומר העיוני המוצג על ידי הגולשים השונים. כל תוצאה ישירה ו/או עקיפה מן השימוש באתר, וכן השימוש בתוכן המוצג באתר הינה על אחריותו הבלעדית של הגולש. אתר מכללת קונספט או הנהלת המכללה, לא יישאו באחריות כלשהי במקרים בהם לא הבין הגולש את האמור כראוי.

תכנים מסחריים

הנהלת אתר מכללת קונספט שומרת לעצמה את הזכות לפרסם תכנים מסחריים כראות ענייה, כגון הודעות, פרסומות, כתבות, מאמרים ועוד.

שיפוי

הפרת התנאים המפורטים לעיל תאפשר להנהלת הפורטל לחייבך בשיפוי בגין נזקים, הפסדים, אבדן-רווח, או כל הוצאה שתיגרם בעקבות הפרת תנאים אלה.

זכות לביצוע שינויים באתר

אחת לתקופה מסוימת שתקבע על ידי הנהלת האתר יבוצעו שינויים בתכני האתר, מראהו ועיצובו, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש לגולש.באשר לכל שינוי או תקלה טכנית באתר  לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה באשר לכך.